Tag Archives: อินเดียนแดง

อินเดียนแดง ชนเผ่าดั้งเดิมนับพันปี

อินเดียนแดง

อินเดียนแดง คือชนเผ่าดั่งเดิมที่อยู่ในทวีปยุโรป หลายคนอาจเคยเห็นชนเผ่าไปปรากฏในหนัง หรือการ์ตูนหลายเรื่องตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่น้อยคนที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้ว อินเดียนแดง มีรากฐานมาจากอะไร ทำไมสื่อการ์ตูนถึงนำเสนอ ทำไมมีหลายๆ คนพูดถึง วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติชนเผ่าอย่างละเอียดกัน   ประวัติ ชนเผ่าดั้งเดิม ของทวีปอเมริกา ชนเผ่าดั้งเดิม หรือบางครั้งจะเรียก ชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน เป็นกลุ่มชนผิวเหลืองที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา   มานานกว่าชาวยุโรปมากๆ นานกว่าชาวยุโรปจะอพยพเข้ามาในทวีปมาตั้งรกราก ในอดีตจึงได้มีสงครามเกิดขึ้นมากมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งการแย่งชิงดินแดน ทั้งการต่อสู้ รวมถึงการค้าขายที่เกิดขึ้นระหว่างชาวอเมริกากับ ชนเผ่าดั้งเดิม เป็นผลทำให้ ชนเผ่าดั้งเดิม ลดจำนวนลงอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 โดยระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีขยายดินแดนของชาวอเมริกันทำให้เกิดการขับไล่ ชนเผ่าดั้งเดิม ออกไปอยู่บริเวณส่วนตะวันตกของประเทศด้วย โดย ชนเผ่าดั้งเดิม มากกว่าหนึ่งแสนคนได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณตะวันตก ถึงแม้ว่าการย้ายถิ่นฐานจะลายลักษณ์อักษรปรากฏในกฎหมายสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นการย้ายโดยสมัครใจ แต่ในทางกลับกันแล้ว ชนเผ่าดั้งเดิม หลายเผ่านั้นได้ถูกบังคับให้ย้าย และบังคับให้มีการเซ็นสัญญา ทำให้เกิดมีข้อขัดแย้งที่ถูกเรียกว่า สงคราม อินเดียนแดง เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2419 ทางการสหรัฐได้ออกคำสั่งให้ […]